POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Wprowadzenie

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie podejmowanych przez Nas działań, w zakresie Twoich danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem: www.otowash.pl (dalej: „Portal”), a także poinformowanie, jakie masz prawa.

W przypadku niezdefiniowania danego pojęcia w Polityce Prywatności – zastosowanie mają odpowiednie definicje Regulaminu dostępnego  tutaj.

II. Administrator Danych Osobowych i dane kontaktowe

TECHNOLOGYAMD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (20-601), ul. Tomasza Zana, nr 11A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, pod numerem KRS: 0000879774, REGON: 387999682, NIP: 7123413430, kapitał zakładowy: 7.100,00 zł (dalej: „Administrator”, „My” lub „Nam”).

Z Administratorem można się skontaktować:

 • Korespondencyjnie na adres siedziby Administratora,
 • Mailowo na adres: rodo@technologyamd.pl.


III. Informacje dla Użytkownika

Formularz sprzedażowy

W celu skorzystania z produktu lub usługi zbierane i wykorzystywane są przez Nas dane identyfikacyjne takie, jak: imię i nazwisko (nazwa), oraz dane kontaktowe: adres e-mail, informacje niezbędne do zakupu produktu lub usługi. Wykorzystujemy powyższe dane osobowe do umożliwienia skorzystania z produktu lub usługi. Podstawę prawną do przetwarzania danych w ramach korzystania z Konta stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), czyli podjęcie czynności niezbędnych do zawarcia umowy. 

Kontakt

Możesz skontaktować się z Nami telefonicznie, mailowo lub za pomocą poczty tradycyjnej. Wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania przekazane w formularzu kontaktowym, mailu bądź podczas rozmowy telefonicznej. Podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora wynika z chęci odpowiedzi na Twoje pytania. Będziemy przetwarzać dane do czasu zakończenia sprawy, która jest przedmiotem zapytania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Po upływie wskazanych okresów będziemy przechowywać dane osobowe, jeżeli będziemy zobowiązani do tego na mocy przepisów prawa przez okres przewidziany w tych przepisach lub w celu realizacji uzasadnionych interesów przez okres przedawnienia roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie.

Reklamacje

W celu rozpatrywania reklamacji Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników składających reklamacje, w szczególności adres e-mail, imię, treść reklamacji, okoliczności zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, informacje pozyskane w toku rozpatrywania reklamacji, w tym wyjaśniania zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. W toku rozpatrywania reklamacji Administrator może przetwarzać szereg innych informacji, w tym imię i nazwisko Użytkownika, informacje o korzystaniu przez Użytkownika z Usług, pliki cookies lub inne podobne technologie, informacje o urządzeniach. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji Usług, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z Regulaminem i są przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji.

Postępowania wyjaśniające, dochodzenie roszczeń

W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora lub przez innych Użytkowników lub podmiotów, obrony przed roszczeniami Użytkowników lub innych podmiotów, Administrator może przetwarzać dane osobowe określonych Użytkowników do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń Administratora względem Użytkownika, który zazwyczaj wynosi 3 lata, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych Użytkowników, dane te mogą zostać udostępnione w tym celu innemu Użytkownikowi lub podmiotowi lub uprawnionemu na mocy przepisów prawa organowi publicznemu, np. Sądom, Policji, prokuraturze. Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem Użytkownika. Prawnie uzasadniony interes Administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności Użytkownika.

Wizyta na Portalu

W przypadku gdy wykorzystujesz Nasz Portal jedynie w celu uzyskania informacji, to znaczy, jeśli nie przekazujesz Nam informacji w inny sposób, zbieramy tylko te dane osobowe, które są przekazywane na Nasz serwer przez Twoją przeglądarkę.

Wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w celu administrowania Portalem, w tym analizy i ulepszania działania Portalu. Zbieramy takie dane, jak: adres IP, data i godzina zapytania, przesyłana ilość danych, przeglądarka, status dostępu/ kod odpowiedzi http.

Dodatkowo, oprócz wyżej wymienionych danych, podczas korzystania z Portalu na Twoim komputerze zapisywane są pliki cookies. Więcej o plikach cookies znajdziesz w rozdziale „Wykorzystywanie plików cookies i innych technologii”.

Podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO prawnie uzasadniony interes Administratora.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania niektóre funkcje Portalu mogą nie działać prawidłowo.

Przekazywanie danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, które wspierają Nas w świadczeniu oferowanych usług m.in. dostawcom, partnerom i Oferentom:

 • usług związanych z technologią;
 • dostarczającym usługi związane z marketingiem i reklamą;
 • dostarczającym usługi logistyczne, transportowe i doręczeniowe;
 • dostarczającym usługi prawne;
 • innych usług związanych z obsługą klienta.
 

Naszym dostawcom i partnerom udostępniamy tylko te dane osobowe, które umożliwiają im świadczenie usług na Naszą rzecz oraz wymagamy od nich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji. Weryfikujemy także, czy zapewniają oni odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

Przekazanie Twoich danych osobowych Oferentowi (jako odrębnemu administratorowi danych osobowych) zwykle będzie konieczne do nabycia towaru lub usługi od danego Oferenta– wówczas pobierzemy od Ciebie odrębną zgodę w momencie wypełniania formularza sprzedażowego lub winnym momencie przed przekazaniem Twoich danych osobowych.


Ponadto Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. organom nadzoru, organom ścigania, czy sądom.

Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego, tj. państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na podstawie:

 • standardowych klauzulach umownych zatwierdzone przez Komisję Europejską – art. 46 ust. 2 lit. c) RODO;
 • decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony – art. 45 ust. 1 RODO.

 

IV. Wykorzystywanie plików cookies i innych technologii

Pliki cookies

Wykorzystujemy pliki cookies, czyli informacje wysyłane przez Portal, który odwiedzasz. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystasz podczas przeglądania Portalu. Wszystkie pliki cookies dzielimy ze względu na czas na jaki są instalowane w przeglądarce użytkownika na:

 • Sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Są one niezbędne do poprawnego działania niektórych funkcjonalności.
 • Stałe – są trwałe pliki usuwane automatycznie po upływie określonego czasu, który może być różny w zależności od rodzaju pliku. Te pliki cookies można w każdej chwili usunąć, korzystając z ustawień bezpieczeństwa swojej przeglądarki.

 

Rodzaje wykorzystywanych przez Nas plików cookies

Niezbędne – Te pliki cookie są niezbędne dla funkcjonowania Portalu i nie mogą być wyłączone w Naszych systemach. Są one zazwyczaj ustawiane tylko w odpowiedzi na działania podejmowane przez Użytkownika, które sprowadzają się do zapytania o usługi, takie jak ustawienie preferencji prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Można ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o tych plikach cookie, ale niektóre części witryny nie będą wtedy działały. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Analityczne (do analizy wewnętrznej) – Te pliki cookie umożliwiają nam zliczanie wizyt i źródeł ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność Naszej witryny. Pomagają one ustalić, które strony są najbardziej i najmniej popularne i zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po Portalu. Wszystkie informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane i tym samym anonimowe. Jeśli Użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedził Nasz Portal.

Funkcjonalne – Te pliki cookie umożliwiają stronie internetowej Portalu zapewnienie większej funkcjonalności i personalizacji. Mogą być one ustawione przez Nas lub przez zewnętrznych dostawców, których usługi zostały dodane do Naszego Portalu. Jeśli użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, niektóre lub wszystkie te usługi mogą nie działać prawidłowo.

Reklamowe – Te pliki cookie mogą być ustawiane przez Naszych partnerów reklamowych za pośrednictwem Naszego Portalu. Mogą one być wykorzystywane przez te firmy do budowania profilu zainteresowań Użytkownika i wyświetlania odpowiednich reklam na innych stronach. Nie przechowują one bezpośrednio danych osobowych, lecz opierają się na jednoznacznej identyfikacji przeglądarki i sprzętu internetowego. Jeśli użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, doświadcza mniej ukierunkowanych reklam.

W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług Następujących podmiotów, które stosują na Portalu pliki cookie:

 

Wykorzystywane przez Nas pliki cookies

Szczegółowe informacje o używanych przez Nas plikach cookies, znajdziesz w tabeli.

Używanie przeglądarki do kontrolowania plików cookies

Pliki cookies i przechowywana w nich informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Informacje uzyskiwane przez Nas dzięki plikom cookies nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie pozwalają jej zidentyfikować. Możesz zmieniać sposób korzystania z plików cookies przez przeglądarkę, w tym blokować lub usunąć te, które pochodzą z Portalu. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki.

Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookies, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Możesz również z łatwością usuwać pliki cookies, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. Zarządzanie i usuwanie plików cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki. Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies dla niektórych przeglądarek:

 

Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies można znaleźć na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl lub na stronie europejskiej platformy www.allaboutcookies.org.

V. Prawa osób, których dane dotyczą

Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma:

Prawo dostępu (art. 15 RODO), tj. żądania od Administratora informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych, tj. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe osoby, której one dotyczą. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania Następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących osobie prawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji;

Prawo do sprostowania (art. 16 RODO), tj. jeżeli osoba uzyska informację o tym, że jej dane osobowe przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, ma ona prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia;

Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO) czyli może żądać usunięcia swoich danych osobowych, przy czym jeżeli osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żądanie usunięcia odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody;

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) czyli zażądanie zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy: 

 1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
 2. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Administratora;
 3. Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń;
 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania i sprzeciw ten został uznany przez Administratora;

Prawo przeniesienia danych (art. 20 RODO) co oznacza prawo do otrzymania udostępnionych Administratorowi danych osobowych w usystematyzowanym formacie, powszechnego użytku, nadającym się do odczytu przez określone urządzenie, aby mógł on zostać przekazany bezpośrednio do innego podmiotu, pod warunkiem, że jest to możliwe z punktu widzenia technicznego;

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO) co oznacza prawo wniesienia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu wobec wykorzystania jej danych osobowych na cele związane z marketingiem bezpośrednim produktów i usług, jak również innych realizowanych przez Administratora działań marketingowych wysyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub sms). Sprzeciw nie skutkuje usunięciem danym, a jedynie zaprzestaniem ich wykorzystywania przez Administratora w celach marketingowych.

Prawo do cofnięcia zgody co oznacza, że w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody;

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. Jeżeli osoba, której dane dotyczą uważa, że przetwarzane są dane nielegalnie, ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01
kancelaria@uodo.gov.pl

VI. Zmiany w Polityce Prywatności

Postanowienia Polityki Prywatności mogą być zmieniane bądź aktualizowane, w związku z czym zalecamy regularne śledzenie zmian. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na Portalu.

Polityka Prywatności w niniejszej wersji obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2023 roku.

TechnologyAMD Sp. z o.o. ul. Tomasza Zana 11A 20-601 Lublin

©TechnologyAMD Sp. z o.o. 2022-2024